Start » pssur

pssur

Wyniki Badań Ankietowych – lektoraty w polskim szkolnictwie wyższym

Udało się! Dzięki zaangażowaniu kilku organizacji, wsparciu indywidualnym, w niezwykle krótkim czasie zebraliśmy wystarczająco dużo odpowiedzi, by móc z nich wywnioskować trendy i wskazać wady naszych lektoratów w polskim szkolnictwie wyższym. Ankieta Studencka przyczyniła się do tworzenia skutecznej i odpowiadającej na potrzeby studentów strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Zgodnie z zapowiedziami, już wkrótce roześlemy do siedzib wymienionych niżej organizacji listy z podziękowaniami. A organizacja, która była najaktywniejsza na tym polu otrzyma nagrodę niespodziankę! 🙂

 

Tak procentowo prezentowała się aktywność organizacji/stowarzyszeń/komisji w naszej ankiecie:

 

wyniki_ankiety_wygrani

 

Tym samym, mam przyjemność ogłosić, że zwycięzcą został

Erasmus Student Network Polska

 

Serdeczne gratulacje składam na ręce Przewodniczącej ESN Polska, Annie Krysiuk i jej zespołowi.

To przykład prawdziwego aktywizmu, spontaniczności wspieranej dobrą organizacją pracy.

Za zaangażowanie dziękuję także:

Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych

Forum Samorządów Uczelni Artystycznych

Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych