Start » gdańsk

gdańsk

iohe

Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego i Reprezentacja Studentów

Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego i Reprezentacja Studentów

konferencja dla polskich samorządowców

poprzedzająca Board Meeting Europejskiej Unii Studentów

 ..:: REJESTRACJA ::..

25.11 – 27.11 Gdańsk

Konferencja ma na celu przede wszystkim dostarczenie wiedzy, a także wymianę najlepszych praktyk pomiędzy studentami z całej Europy, na temat sposobów, w jaki reprezentanci studentów radzą sobie z umiędzynarodowieniem na swoich jednostkach szkolnictwa wyższego. Ponadto, konferencja dotyczyć będzie również zjawiska wzrostu rasizmu wśród młodych ludzi. Wsparcie studentów zagranicznych i tworzenie otwartego, przyjaznego otoczenia na Uczelni także będą tematem poruszanym na niniejszym wydarzeniu.

Polscy członkowie samorządów studenckich będą także mieli szansę poznać struktury i hierarchię, a także sposoby pracy zagranicznych unii studenckich, które pozwolą na nie tylko nabycie nowych, konkretnych narzędzi do pracy, ale przede wszystkim będą źródłem inspiracji, wyzwolenia potencjału drzemiącego w polskich samorządowcach studenckich.

Potwierdzeni Goście

 1. Marta Megne (P), LSA, Łotwa
 2. Lise Weerden (IO), Joey Boon (IO), LsVb, Holandia
 3. Tim van den Brink (HEE), Holandia
 4. Frederick Bach (ECM, Buddy) and Adam Gajek (ECM), European Student Union
 5. Jack Leahy (IO), USI, Irlandia
 6. Monika Skadborg (P), DSF, Dania
 7. Anna Krysiuk (P), ESN, Polska
 8. Malwina Zielińska (NetCom), AEGEE, Polska
 9. Mateusz Karpiński (IO), PSRP, Polska

Legenda: P – President, IO – International Officer, HEE – Higher Education Policy Expert, ECM –
ESU Excecutive Committee Member, Buddy – każda Unia Studencka w ESU ma swojego „buddy”,
Frederik jest odpowiedzialy za PSRP.

 

 

Konkurs: umiędzynarodowiona jednostka szkolnictwa wyższego

W czasie trwania wydarzenia, uczestnicy którzy zarejestrowali się w terminie do 20 listopada 2016 roku będą mogli wziąć udział w konkursie, którego nagrodą jest przede wszystkim zwrot opłaty konferencyjnej dla trzech pierwszych miejsc, a także możliwość publikacji swoich artykułów w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Dokładny przebieg i rodzaj zadania zostaną przedstawione 25.11.2016 podczas otwarcia konferencji. Zasady i nagrody mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników zarówno całego wydarzenia jak i konferencji.

baner_3

Broszura pokonferencyjna

Po konferencji mamy nadzieję na wydanie małej broszury z najlepszymi praktykami samorządowymi w umiędzynaradawianiu szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów. Publikacja ukaże się w dwóch językach, angielskim i polskim. W zależności od stopnia dofinansowania, broszura zostanie wydana i rozesłana między samorządy w Polsce. Prelegenci konferencji będą mogli zamieścić w nim swoje artykuły z wystąpień.

 

Dyskusje panelowe:

 

 1. How can structure shape members’ behaviour. International experience.

Goście będą dyskutowali na temat struktur ich organizacji, prezentując zarówno ich mocne, jak i słabe strony. Efektywność korzystania z wysokiego potencjału ludzkiego, a także bezpośrednia skuteczność zaangażowania członków będzie oceniana i dyskutowana. Najlepsze praktyki będą spisywane i stanowiły podstawę do broszury wydanej po konferencji.

 

 1. Fight for internationalisation. How shall Student Unions get involved?

Problematyka zaangażowania studentów w umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego będzie omawiana przez Przewodniczacych Unii Studenckich z różnych rejonów Europy. Jakiego rodzaju dokumenty programowe posiadają zagraniczne unie studenckie? W jaki sposób włączają się w ten proces? Jakie prowadzą akcje i kampanie by wzmacniać swój przekaz i wyrażać opinie nt. potrzeb studentów w zakresie umiędzynarodowienia?

 

Best practices market

Liderzy zagranicznych organizacji zajmą miejsca przy „krajowych” stolikach, z materiałami i informacjami o bieżących kampaniach, gotowi do dyskusji o ich najlepszych projektach, najskuteczniejszych wydarzeniach i pomysłach, oraz samej strukturze organizacji. Uczestnicy z Polski będą mieli szansę bezpośrednio wejść w indywidualny dialog z aktywistami Europejskiej Unii Studentów, co pozwoli na nie tylko zdobycie wiedzy, ale również inspirację do dalszego działania, a także skutecznie pozwoli na networking między wszystkimi uczestnikami.

 

Rejestracja na konferencję i opłaty

 

Poniżej prezentujemy opłaty za udział w Konferencji:

Extended Full Participant – 400 PLN

noclegi: 25 / 26 / 27 / 28.11
śniadania x 3
obiady x 3

Full Participant – 300 PLN

noclegi: 25 / 26 / 27.11
śniadania x 2
obiady x 3

Attendant – 100 PLN

noclegi: brak
śniadania: brak
obiady x 2

 

Opłata konferencyjna pokrywa wyżywienie podczas wydarzenia, oraz materiały konferencyjne.

 

..:: REJESTRACJA ::..

 

iohe

www.psrp.org.pl