Start » Raport – Mobilność studencka w Polsce 2015/2016

Raport - mobilność studencka w Polsce

Weź udział w badaniach pilotażowych na UAM:

http://mobilnistudenci.pl

Raport „Mobilność studencka w Polsce 2015/2016” jest projektem realizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Grupą Ekspertów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w składzie:

mateusz karpinski

Mateusz Karpiński

Koordynator projektu Raportu z ramienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w której pełni funkcję Pełnomocnika ds. Mobilności i Internacjonalizacji. Od trzech lat aktywnie uczestniczy w samorządnym życiu akademickim jako student psychologii (V roku), a także Senator Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sekcja naukowa

Olek

Czurko Aleksander

odpowiedzialny za monitorowanie zagrożeń związanych z projektem i jego przebiegiem. Student V roku psychologii (UAM). W kręgu jego zainteresowań leży psychologia religii, a także jej wpływ na społeczne funkcjonowanie jednostek. W życiu zawodowym manager w angielskiej agencji pośrednictwa pracy.

konrad kosnik

Kośnik Konrad

w projekcie odpowiedzialny za zgłębianie tajników metodologiczno-psychometrycznych i konstrukcję narzędzia badawczego. Student V roku psychologii (UAM). Interesuje się psychologią historyczno-kulturową oraz kulturowymi przejawami Słowiańszczyzny. Pracuje jako wolontariusz na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

michal misiak

Misiak Michał

partycypuje w konstruowaniu modelu teoretycznego badań, oraz odpowiedzialny jest za konsultacje ze specjalistami. Studiuje psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Poza studiami zajmuje się pracą w projektach badawczych, pełni rolę eksperymentatora. Interesuje się nauką i karygodnym jej uprawianiem.

Sekcja marketingowa

ola domejko

Domejko Aleksandra

zajmuje się projektowaniem kampanii wizerunkowej projektu oraz nadzorem nad jej przebiegiem. Studentka V roku Psychologii (UAM). Od 3 lat aktywnie zajmuje się PRem i marketingiem NGO. Pracuje w agencji PR JJ Communications.

barbara gaca

Gaca Barbara

w projekcie odpowiedzialna za kwestie techniczne i IT związane z działaniami marketingowymi, opiekun strony www. Specjalistka ds. SEO w branży e-commerce oraz studentka V roku psychologii (UAM). Prywatnie entuzjastka analityki internetowej oraz wolontariuszka w Schronisku dla Zwierząt w Poznaniu.

daria jezierska

Jezierska Daria

Jedna piąta Teamu Marketingowego. Z mobilnością za pan brat- na co dzień w biegu! W łapaniu oddechu, między uczelnią, pracą i projektami, pomaga dobra kawa oraz muzyka w słuchawkach. Interesuje się trendami, pokoleniem Y i Z, job coachingiem. Prowadzi warsztaty. Lubi podróże małe i duże, bo dostarczają wielu inspiracji. Stara się je uchwycić naciskając spust migawki.

martyna rangno

Rangno Martyna

zajmuje się werbowaniem chętnych do uczestnictwa w projekcie i kampanią reklamową. Studentka V roku Psychologii o niekończącej się chęci „czegoś więcej”. Większość wolnego czasu spędza w podróży szukając inspiracji i uśmiechu na twarzach ludzi, których spotyka.

kasia zientkowska

Zientkowska Katarzyna

odpowiedzialna za kampanię reklamową projektu, zaprojektowanie plakatów oraz nadzór nad sesją zdjęciową. Studenka V roku psychologii UAM. Poza studiami pracuje jako modelka, tworząc reklamę ,,od wewnątrz” . Kocha żeglować i latać na paralotni.

Cele i źródła finansowania

 

Mobilność Studencka w Polsce, to wielotorowy projekt badawczy, mający przede wszystkim zanalizować obecną sytuację mobilności edukacyjnej w Polsce. To weryfikacja możliwości, aktualnego stanu, a także wzrastających trendów. Projekt oprócz wskazania potrzeb, rozpoznania niedoborów, ma również zaproponować strategiczne i holistyczne podejście do tematyki mobilności studenckiej, tym samym zaoferować narzędzia, schematy, idee, które mają podnieść jakość takich wyjazdów. Nad Raportem pracuje zespół studenckich ekspertów z dziedzin psychologii, socjologii i kulturoznawstwa, celem interdyscyplinarnej współpracy przy tworzeniu kwestionariusza, a także samej koncepcji. Badania zakładają początkowe pilotażowe działania, mające pomóc w precyzyjnym określeniu kierunków analizy. Główne badanie będzie przeprowadzone na wielotysięcznej próbie studentów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dane będą zbierane będą nie tylko za pomocą ankiet, ale również na podstawie przygotowanych już diagnoz i statystyk z jednostek szkolnictwa wyższego i innych podmiotów zaangażowanych.

Projekt współfinansowany ze środków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Badanie pilotażowe

Aktualnie realizujemy badanie pilotażowe będące zarówno wstępem do stworzenia dużego raportu jak i źródłem niesamowicie istotnych danych.

Cel badania: dookreślenie kierunków analizy

Grupa badawcza: studenci polscy, zagraniczni oraz licealiści.

Metoda: kwestionariusz własny skonstruowany przez przedstawicieli Sekcji Nauka.

Termin zakończenia prac: styczeń 2016

Źródło finansowania: UAM oraz PSRP

Zachęcamy do zadawania pytań na:  mkarpinski@psrp.org.pl