Start » Mobilność studencka

Mobilność studencka

 

Mobilność studencka jest jednym z priorytetów Procesu Bolońskiego i związana jest z podjęciem decyzji o wyjeździe – za granicę lub na inny uniwersytet w tym samym kraju.

W celu wspierania mobilności powołano do życia wiele programów finansowanych ze środków zarówno publicznych jak i prywatych, a rosnąca z roku na rok liczba studentów z nich korzystających przyczynia się do rozwoju naszych uczelni wyższych.

 

Typy mobilności studenckiej:

Pionowa

To realizacja kolejnego poziomu studiów na innej uczelni – zagranicznej lub Polskiej. Może być połączona ze zmianą kierunku studiów.

 

Pozioma

To realizacja części programu studiów na wybranej, innej uczelni – zarówno w kraju jak i zagranicą.

Korzyści płynące z mobilności:

  • zapoczątkowana w czasie studiów może wzmagać mobilność pracowniczą,
  • służy wymianie „dobrych praktyk” pomiędzy uczelniami, wspiera ich rozwój,
  • uelastycznia i indywidualizuje proces studiowania, ponieważ student ma możliwość doboru realizowanych przedmiotów lub takich, których nie oferuje uczelnia macierzysta,
  • krzewi tolerancję orazy uczy współpracy z osobami z innych kultur,
  • doskonali kompetencje językowe,
  • różnicuje kompetencje absolwentów na rynku pracy.